Mặt bằng căn hộ 101,2m2 Ecolife Tây Hồ là loại căn hộ 3 Phòng Ngủ và 2 WC. Với cơ cấu diện tích phòng chức năng như sau:

  • Phòng ngủ 01: 18m2
  • Phòng ngủ 02: 11,5m2
  • Phòng ngủ 03: 15m2
  • Phòng bếp: 18,6m2
  • Phòng khách: 18,8m2
  • WC 01: 3,8m2
  • WC 02: 3,8m2
  • Logia 01: 3,3m2
  • Logia 02: 4,8m2

Chi tiết thiết kế căn hộ 101,2m2 Ecolife Tây Hồ như sau:

mat-bang-ecolife-tay-ho-dien-tich-1012m2

Mặt bằng căn hộ 101,2m2